Giới thiệu Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP

LGSP (Local Government Service Platform) được định nghĩa là nền tảng Tích hợp và Chia sẽ dữ liệu được triển khai ở cấp Tỉnh và Bộ. LGSP là hệ thống nền tảng đóng xương sống trong kiến trúc chính phủ điện tử 2.0 tại các địa phương. LGSP có hai nghiệm vụ chính và quan trọng:

Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc

Khai trương Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc: Lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam

Dịch vụ máy chủ ảo (Smart Cloud)

SmartCloud là dịch vụ cho phép khách hàng chủ động khởi tạo các máy ảo với tài nguyên CPU, RAM và lưu trữ tùy ý. Trong quá trình sử dụng, khách hàng có thể chủ động bật, tắt cũng như truy cập màn hình điều khiển máy ảo ngay trên dashboard với giao diện thân thiện. Các yêu cầu được xử lý tự động ngay lập tức, khách hàng có toàn quyền thao tác dịch vụ mà không cần đến sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật