­Sơn La: Bắt đầu áp dụng “Hóa đơn điện tử” trong thanh toán cước viễn thông

Nhằm đơn giản hoá thủ tục tài chính, với mục tiêu mang lại tiện ích cho khách hàng trong việc lưu trữ và sử dụng hoá đơn, kể từ tháng 05 năm 2016 (Kỳ cước tháng 04/2016), TTKD VNPT-Sơn La sẽ chính thức áp dụng “Hóa đơn điện tử” trong thanh toán cước viễn thông cho khách hàng trên toàn tỉnh Sơn La.

Đang khuyến mãi Điện thoại Laptop Khác

Tra cứu danh bạ
Điện thoại cố định VNPT Sơn La
Truy cập từ 01/06/2013
Tổng truy cập: lượt
Trong ngày: lượt
Hiện tại : lượt
Đang online: