Viễn thông Sơn La là một đơn vị có bề dày lịch sử, trải qua 66 năm trưởng thành và phát triển với truyền thống vẻ vang. Được thành lập từ năm 1948 với tên gọi đầu tiên là Ban giao thông kháng chiến Sơn La, với lực lượng gồm hơn 20 cán bộ chiến sĩ trung kiên có nhiệm vụ đảm bảo mạch máu giao thông liên lạc của Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

 

     Năm 1949, Ban giao thông kháng chiến Sơn La được đổi thành Ty Bưu điện truyền thanh Sơn La. Trong giai đoạn này, ngoài nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ thông tin liên lạc thông suốt, liên tục, bí mật và an toàn. Ty Bưu điện truyền thanh Sơn La không ngừng phát triển mở rộng mạng lưới thông tin liên lạc từ tỉnh xuống huyện và đi Trung ương, bên cạnh đó là sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ công nhân viên lên tới hơn 300 người.

 

     Năm 1976, để phù hợp với sự phát triển chung của toàn ngành và từng bước hiện đại hóa mạng lưới thông tin bưu điện, Ty Bưu điện truyền thanh Sơn La được đổi tên thành Bưu điện Sơn La. Với quy mô xây dựng trên cả 11 huyện thị được hòa mạng lưới thông tin quốc gia và quốc tế, với mạng lưới viba và tổng đài điện tử, có hệ thống mạng điện thoại đến tận xã và các vùng trọng điểm kinh tế, an ninh quốc phòng của tỉnh nhằm đáp ứng thông tin liên lạc cho sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy, chính quyền cũng như phát triển kinh tế và hội nhập của nhân dân trong toàn tỉnh.

 

     Sự trưởng thành nhanh chóng của Bưu điện Sơn La là kết quả và công lao to lớn của nhiều thế hệ đóng góp xây dựng nên. Ghi nhận những thành tích to lớn đó, năm 1999, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ chống Mỹ cứu nước cho tập thể cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện Sơn La và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

     Đến năm 2008, thực hiện mô hình đổi mới theo phương án chia tách giữa Bưu chính và Viễn thông của Tập đoàn BCVT Việt Nam. Ngày 01/01/2008, Viễn thông Sơn La được thành lập trên cơ sở chia tách từ Bưu điện tỉnh Sơn La cũ và chính thức đi vào hoạt động.

 

     Hiện tại, Viễn thông Sơn La là doanh nghiệp kinh doanh VT-CNTT dẫn đầu trên thị trường Sơn La về cả quy mô doanh thu và thị phần các dịch vụ, ngoài nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh, Viễn thông Sơn La còn có nhiệm vụ chính trị đó là đảm bảo thông tin liên lạc cho các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành. Bên cạnh đó Viễn thông Sơn La cũng không ngừng lớn mạnh về nguồn nhân lực, với hơn 300 cán bộ công nhân viên có trình độ tay nghề tương đối vững vàng, trong đó phần lớn là lao động trẻ năng động, sáng tạo trong công việc.